Aanmelden

YOUNG FEED PROFESSIONALS

Het jongerencongres wordt gehouden op dinsdag 28 september 2021 te Etten-Leur. Voor meer informatie en aanmelden zie: Uitnodiging jongerencongres

De Young Feed Professionals (YFeedPro) vormen een netwerk van jonge professionals (< 40 jaar) in de Feed en Petfoodindustrie die samen de uitdaging aangaan om kennis en netwerk te delen voor een diervoederindustrie met toekomstperspectief. De YFeedPro hebben een eigen bestuur en organiseren ten minste 2 bijeenkomsten per jaar, een jongeren congres en een inhoudelijke meeting met een excursie.

Het jongerencongres wordt in samenwerking met Nevedi, BFA en studenten van BSD georganiseerd en gaat in op een actueel thema. Tijdens de bijeenkomsten staat netwerken en kennisdelen centraal en wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen in diervoeding. Tijdens de excursies worden innovatieve bedrijven bezocht. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Deelname aan meetings van de YFeedPro zijn gratis voor partnerbedrijven.

Deelnemen:

Voor partnerbedrijven is deelname gratis. Voor overige deelnemers is de eerste keer deelname eveneens gratis. De volgende deelnames kosten €50,- per persoon.