CHAIN PARTNERS

Chain partners vormen gezamenlijk de Raad van Advies. De Raad van Advies stelt het activiteitenprogramma vast, adviseert het bestuur over de koers en ontwikkeling van Feed Design Lab en is een belangrijk adviesorgaan voor het management van Feed Design Lab. De Raad van Advies kiest het bestuur van de stichting Feed Design Lab. Chain partners investeren jaarlijks €10.000.

Chainpartners maken net als Community partners deel uit van het netwerk van Feed Design Lab, worden uitgenodigd voor exclusieve partnerevents (zie onder partneractiviteiten) en kunnen deelnemen aan specifieke Feed Design Lab projecten. Er is intensief contact tussen de organisatie en haar partnerbedrijven, de visie van de partners m.b.t. toekomstige ontwikkelingen en noodzakelijk innovaties is bepalend voor de activiteiten die georganiseerd worden. Klik op het logo voor meer informatie over de chainpartner.