Home2019-08-26T13:34:51+02:00

NIEUWS

Actuele cursusaanbod

Cursusaanbod voor Nederlandstalige cursisten in 2019/2020 [...]

Young Feed Professional meeting 5 november 2019 “Inspired by Petfood”

Op dinsdag 5 november a.s. organiseert Feed Design Lab wederom een [...]

Persbericht Jongerencongres 2019 : De impact van FeedPrint op het milieu en de diervoedersector

Bijgaand het persbericht van het Jongerencongres d.d. 6 juni 2019 [...]

Verslag Business Trip 2019

Bijgaand het verslag van onze business trip naar het Verenigd [...]

PARTNER STELT ZICH VOOR

Gert van Duinkerken stelt Wageningen University & Research voor:

Wat is uw relatie tot Feed Design Lab/hoe lang bent u al partner van Feed Design Lab?

Wageningen University & Research heeft al sinds de fase van oprichting van Feed Design Lab frequent contact met het FDL, gericht op samenwerking. Sinds 2017 zijn we ook formeel community partner van FDL.

Wat is uw functie binnen Wageningen University & Research?

Hoofd van de afdeling Diervoeding van Wageningen Livestock Research

Wat betekent Wageningen University & Research voor de diervoersector?

Wageningen University & Research is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. Via de instituten van Wageningen Research wordt toepassingsgericht onderzoek op projectbasis uitgevoerd. De diervoedersector is een belangrijke doelgroep en opdrachtgever voor het onderzoek. Wageningen University leidt BSc, MSc en PhD studenten op. Een deel daarvan gaat na de studie aan het werk in de diervoederketen. Wageningen Academy ontwikkelt en organiseert trainingen en cursussen voor professionals, onder andere uit het diervoederbedrijfsleven.

Waarom bent u partner van Feed Design Lab?

FDL is een kennis gedreven en innovatief centrum, met een prachtig netwerk in de diervoederketen. Het ligt daarmee voor de hand dat FDL en Wageningen University & Research elkaar daarin regelmatig kunnen vinden in samenwerking.

Welke thema’s zou Feed Design Lab volgens u moeten oppakken/welke onderwerpen vindt u interessant?

Nieuwe duurzame grondstoffen en benutting van reststromen en co-producten zijn belangrijke onderwerpen voor de komende jaren. Het sluiten van kringlopen, verlagen van broeikasgasemissies, en digitalisering zijn andere terreinen waarop FDL en Wageningen University & Research elkaar goed kunnen vinden.

OVER ONS

Feed Design Lab is hét praktijkonderzoek- en educatiecentrum voor innovatie & verduurzaming in de diervoersector. Ruim 100 bedrijven uit de gehele sector en uit binnen- en buitenland zich als partner bij Feed Design Lab en nemen actief deel aan het netwerk.

ACTIVITEITEN

De belangrijkste activiteiten van Feed Design Lab zijn het verhuren van de proeffabriek, het verzorgen van trainingen en het ontwikkelen van projecten. Feed Design Lab is hierin uniek: nergens in Europa vinden onderzoek, de productie van proefvoeders en opleiding in het zelfde instituut plaats.

Partner worden
Aanmelden nieuwsbrief
Download brochures
Aanmelden cursus