PARTNER WORDEN

Partnerbedrijven vormen de basis voor Feed Design Lab. Partners dragen jaarlijks een bijdrage af en  Feed Design Lab initieert voor haar partners kansrijke projecten, organiseert interessante netwerkbijeenkomsten en ontwikkelt het onderzoek- en educatiecentrum.
Partners bepalen zelf waar de focus komt te liggen en op welke wijze zij gebruik willen maken van de faciliteiten van Feed Design Lab: samenwerken met anderen in een gezamenlijk project of een eigen vertrouwelijke test met beschermd IP. Feed Design Lab adviseert haar partnerbedrijven bij proefopzet, ontwikkeling van trainingen, uitvoering en opvolging van testresultaten.

Alle partners krijgen 25% korting op huur van de faciliteiten of deelname aan trainingen.

Chain partner

Chain partners vormen gezamenlijk de Raad van Advies. De Raad van Advies stelt het activiteitenprogramma vast, adviseert het bestuur over de koers en ontwikkeling van Feed Design Lab en is een belangrijk adviesorgaan voor het management van Feed Design Lab. De Raad van Advies kiest het bestuur van de stichting Feed Design Lab. Chainpartners investeren jaarlijks €10.500. Chain partners maken net als communitypartners deel uit van het netwerk van Feed Design Lab, worden uitgenodigd voor exclusieve partnerevents (zie onder partneractiviteiten) en kunnen deelnemen aan specifieke Feed Design Lab projecten. Er is intensief contact tussen de organisatie en haar partnerbedrijven, de visie van de partners m.b.t. toekomstige ontwikkelingen en noodzakelijk innovaties is bepalend voor de activiteiten die georganiseerd worden.

https://feeddesignlab.nl/wp-content/uploads/2024/06/2022-12-fd-totaal-overzicht-partners-powerpoint-scaled.jpg
Community partner

Community partners investeren jaarlijks €3.250. Community partners maken deel uit van het netwerk van Feed Design Lab, worden uitgenodigd voor exclusieve partnerevents en kunnen deelnemen aan specifieke Feed Design Lab projecten. Er is intensief contact tussen de organisatie en haar partnerbedrijven, de visie van de partners m.b.t. toekomstige ontwikkelingen en noodzakelijk innovaties is bepalend voor de activiteiten die georganiseerd worden.

Partner worden?

Heeft u belangstelling voor partnerschap? U bent van harte welkom om Feed Design Lab vrijblijvend te bezoeken en nader kennis te maken. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.