DE HISTORIE

Het begrip ‘Feed Design Lab’ is geboren in 2007, doordat bij een aantal betrokken bedrijven duidelijk werd dat verduurzaming en innovatie in diervoeders hard nodig was en alleen door samenwerking van de grond kon komen. De initiatiefnemers waren zich sterk bewust van de noodzaak om te komen tot nieuwe grondstoffen en nieuwe technologieën. Na een marktoriëntatie bleek er vanuit de sector behoefte te zijn aan onafhankelijke R&D faciliteiten en scholingsmogelijkheden. De beoogde doelstellingen van Feed Design Lab sloten daarmee goed aan op de behoeftes van de sector.

De initiatiefnemers van het eerste uur, Vitelia, Dinnissen, DSM, Imtech en HAS Hogeschool, sloegen de handen ineen en vormden de basis voor Feed Design Lab. Open innovatie en kennisdeling vormen tot vandaag de sleutelwoorden: door samen te werken aan vernieuwing en deze kennis te delen draagt Feed Design Lab bij aan de ambitie om te komen tot een duurzame dierlijke productieketen. Om verbetering en innovatie in diervoeders mogelijk te maken was behoefte aan de juiste technologische faciliteiten waar validatie en testen van zowel nieuwe recepturen & grondstoffen als technologie kan plaatsvinden. Deze technologische faciliteit zou de vorm krijgen van een flexibele, kleinschalige proeffabriek en zou ruimte moeten bieden om in te spelen op vernieuwingen in onderwijs & onderzoek.

In 2011 werd de stichting Feed Design Lab opgericht, met als doel Feed Design Lab mogelijk te maken. Op 1 juni 2013 werd besloten om daadwerkelijk te gaan bouwen en op 4 april 2014 kon Feed Design Lab officieel haar deuren openen.

Bij Feed Design Lab worden trainingen met open inschrijvingen georganiseerd en worden cursussen op maat ontwikkeld op basis van specifieke klantwensen. De praktijk neemt bij elke cursus een belangrijke plaats in, “learning by doing” staat hoog in het vaandel.

Onderstaand onze bedrijfsfilm uit 2015.