PROJECTEN

Door en voor partnerbedrijven worden projecten ontwikkeld die bijdragen aan het doel om tot een duurzame dierlijke eiwitketen te komen. De focus ligt hierbij op het gebruik van nieuwe grondstoffen, gezondheid en technologie.
Feed Design Lab was actief in onderzoeksprojecten als de PPS Circulaire Bio-economie en een project met de toepassing van algen in diervoer. Ook nieuwe grondstoffen als insecten hebben onze interesse.

Smaak- en verteringsproeven bij honden

Feed Design Lab ontzorgt u met projecten voor honden smaak- en verteringstesten

De proeffabriek van Feed Design Lab is de laatste jaren steeds vaker gebruikt om hondenvoeders te maken: zowel in proeven als om proefvoer te maken. Daarom gaan we nu een compleet pakket aanbieden voor projecten met smaak en/of verteringsproeven bij honden.

Samen met u maken we de opzet van een proef, waarbij onderdelen gekozen kunnen worden en het aantal behandelingen. Wij dragen zorg voor de berekening van de voersamenstellingen, aankoop van grondstoffen, productie van de proefvoeders, transport van de voeders naar de kennel waar de proef wordt uitgevoerd. We regelen dat de monsters die genomen zijn, geanalyseerd worden en verwerken de data tot resultaten. U krijgt een rapport en nazorg.

Voor partnerbedrijven die met 1 product een smaakproef willen doen, is er ook de mogelijkheid om samen met andere geïnteresseerde partnerbedrijven in een Feed Design Lab-project dit te laten uitvoeren.

Smaakt dit naar meer? Neem dan contact op met:
Ageeth van der Lee
e: ageethvanderlee@feeddesignlab.nl
t: 06 – 304 36 743

Algen en Insecten

Feed Design Lab is als vanaf de start in 2014 actief met projecten waarin insecten en algen centraal staan.

Feed Design Lab was ook actief in het INTERREG IDEA project. De website van dit project vertelt hier meer over: https: //www.nweurope.eu/projects/project-search/idea-implementation-and-development-of-economic-viable-algae-based-value-chains/

Klik hier voor het persbericht (mei 2022)

Op 26 mei 2021 vond een Engelstalige online webinar plaats over “Insects in the picture”.  Interesse om over deze onderwerpen te discussiëren? Neem dan contact op met ageethvanderlee@feeddesignlab.nl

Een Feed Design Lab-project met Black Soldier Fly larven (BSFL) wordt ontwikkeld.

Lees hier het Projectplan BSFL

Optimale deeltjesgrootte in vleeskuikenvoeders

Partners van Feed Design Lab hebben gezamenlijk een project gefinancierd dat door Zetadec en Feed Design Lab is uitgevoerd. Doel was het vinden van de optimale deeltjesgrootte van de grondstoffen mais, tarwe en soyaschroot voor vleeskuikens. Van elke te testen grondstof is een grove en fijne variant gemalen en hiervan zijn 6 combinaties gemaakt die als behandelingen geproduceerd zijn als geperst proefvoer. Deze proefvoeders zijn gevoerd aan vleeskuikens, de resultaten van de groei, voeropname en voerconversie, en strooiselscore zijn berekend en statistisch bewerkt. In de presentaties en het rapport zijn de resultaten van de metingen tijdens de grondstofproductie, proefvoederproductie en de dierproef besproken en conclusies getrokken.

Circulair inzetten van reststromen en
co-producten via de diervoederketen

Dertien bedrijven en kennisinstellingen gaan samen in het programma “Circulaire Bio-economie” aan de slag met een duurzaam en veilig hergebruik van co-producten en reststromen en optimaal gebruik van grondstoffen.

De werkgroep PAP heeft op de Processed Animal Proteins gefocust. De toepassing en nutritionele waarde bij varkens en pluimvee is in verteringsproeven onderzocht. Bovendien is een kwantitatief onderzoek naar de acceptatie van PAP’s bij consumenten die vlees eten uitgevoerd.
De werkgroep FEED heeft onder meer onderzoek gedaan naar demineralisatie van mineraalrijke co-producten. En ook naar technologieën om het eiwitgehalte van vlinderbloemigen als lupinen en veldbonen te verhogen. Daarnaast zijn perstesten en een biggenproef uitgevoerd om de maximalisatie van het gehalte vloeibare co-producten in geperst voer te onderzoeken.
Een screeningstool voor nieuwe grondstoffen is ontwikkeld: kijk hier en gebruik!

Klik hier voor meer informatie over het circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen.

Bij de afsluiting van dit project is een Engelstalig webinar georganiseerd waar resultaten zijn gepresenteerd.
Kijk bij deze link voor de opnamen van het webinar.

Sturen op output mest varkenshouderij

Gedurende de eerste fase van het project is literatuuronderzoek uitgevoerd door een HAS studente. Dit literatuuronderzoek ging voornamelijk over de volgende aspecten:

  • Vertering en opname varken;
  • Analysemogelijkheden mest;
  • Functies spoorelementen, vitaminen & mineralen, etc.;
  • Exogene invloeden dierwelzijn.

Een tweede HAS studente heeft tijdens de tweede fase van het project veldwerk uitgevoerd. Mestmonsters zijn genomen bij twee varkensbedrijven die zich openstelden voor samenwerking. Deze mestmonsters zijn genomen op groepsniveau en enkele monster op dierniveau. Vervolgens zijn de monsters geanalyseerd door Nabij-Infraroodspectroscopie (NIR). NIR meet een breed scala aan specifieke frequenties van moleculen op het gehele spectrum. De NIRS gaven duidelijk verschillen aan tussen de twee proefbedrijven en ook tussen individueel genomen monsters en groepsmonsters. Uit de geanalyseerde monsters is gebleken dat verschillen in mest gelinkt kunnen worden aan verschillen in prestaties en/o gezondheidsstatus via de NIR metingen en vervolgonderzoek naar gebruik als monitoringsinstrument aan te bevelen is.

Het onderzoek is nu neergelegd bij de WUR die verder onderzoek gaan doen op individueel dierniveau en de techniek rondom NIRS zal gaan verfijnen.

Voor meer informatie klik op onderstaande link:

naar meetbare procescondities v3

Optimale deeltjesgrootte in biggenvoeders

11 partnerbedrijven binnen het Feed Design Lab netwerk uit 5 landen hebben gezamenlijk een project gefinancierd over de optimale deeltjesgrootte van grondstoffen die worden gebruikt in gepelleteerd biggenvoer. Het doel was om de optimale deeltjesgrootte te identificeren voor tarwe, gerst en sojaschroot dat wordt gebruikt als grondstof in gepelleteerde biggenvoeders. Op een proefbedrijf zijn 4 behandelingen getest in de speen- en opfokfase van biggen.
Voeropname, groei, voederconversie en fecale scores werden berekend en statistisch verwerkt. In de presentaties en eindrapportage zijn de metingen tijdens de grondstof- en voerproductie en de biggenproef besproken en zijn hieruit conclusies getrokken.

Voor meer informatie klik op de volgende link:

A4 project alternatieve eiwitbronnen in kuikenvoeding versie aug 2020

For 2022 the theme is: Towards 100% circular feed.