Project Description

Projecten

Voor partnerbedrijven worden projecten ontwikkeld die bijdragen aan het doel om tot een duurzame dierlijke eiwitketen te komen. De focus ligt hierbij op het gebruik van nieuwe grondstoffen, gezondheid en technologie.
Feed Design Lab is actief in onderzoeken als PPS Circulaire Bio-economie en een INTERREG NWE project dat zich bezighoud met ontwikkeling van algen en de technologische toepassing daarvan.

Voor vragen over projecten neemt u contact op met:
Ageeth van der Lee
e: ageethvanderlee@feeddesignlab.nl
t: 06 – 304 36 743

Algen en Insecten

Na verkennende studies hebben 2 studenten van HAS Venlo tijdens hun stage bij Feed Design Lab een project uitgevoerd met het doel van algen en insecten de aminozuur-vertering in vitro te vergelijken met soyaschroot en vismeel. De algensoort Spirulina en hele larven van de Black Soldier Fly zijn in een varkensvoer geperst. Andere testvoeders bevatten soyaschoot of vismeel.
Deze voeders zijn in een in vitro model dat de vertering van varkens nabootst gebruikt. De output is op een lab geanalyseerd op aminozuren. Door berekeningen is de ileale vertering in vitro bepaald van alle testgrondstoffen.
De resultaten zijn gepresenteerd aan de Feed Design Lab partners.

Optimale deeltjesgrootte in vleeskuikenvoeders

Partners van Feed Design Lab hebben gezamenlijk een project gefinancierd dat door Zetadec en Feed Design Lab is uitgevoerd. Doel was het vinden van de optimale deeltjesgrootte van de grondstoffen mais, tarwe en soyaschroot voor vleeskuikens. Van elke te testen grondstof is een grove en fijne variant gemalen en hiervan zijn 6 combinaties gemaakt die als behandelingen geproduceerd zijn als geperst proefvoer. Deze proefvoeders zijn gevoerd aan vleeskuikens, de resultaten van de groei, voeropname en voerconversie, en strooiselscore zijn berekend en statistisch bewerkt. In de presentaties en het rapport zijn de resultaten van de metingen tijdens de grondstofproductie, proefvoederproductie en de dierproef besproken en conclusies getrokken.

Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen

Dertien bedrijven en kennisinstellingen gaan samen in het programma “Circulaire Bio-economie” aan de slag met een duurzaam en veilig hergebruik van co-producten en reststromen en optimaal gebruik van grondstoffen.
Klik hier voor meer informatie