workshop petfood goes circular

Informatieve demodag verwerking vloeibare co-producten in petfood

Er komen steeds meer natte co-producten op de markt die in principe geschikt zijn om te verwerken in petfood. Tijdens deze workshop worden in de proeffabriek diverse demonstraties gegeven en wordt nader ingegaan op: hoe gedraagt een product zich tijdens het proces, wat is de maximale toepasbare hoeveelheid en wat is de invloed op de nutritionele waarde en kwaliteit van de kibbel?
Naast demonstraties in de proeffabriek zijn er presenstaties over LCA’s in petfood en connectie met (natte) insecten gepland. Deze dag is Engelstalig.

Voor partners van Feed Design Lab is deze workshop gratis. Niet-partners zijn ook welkom maar betalen een bijdrage van 75 euro.

Programma »

AANMELDEN

Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat het maximaal aantal deelnemers aan de workshop bereikt is. In dat geval overleggen wij met u wat de mogelijkheden zijn.

Cursistgegevens | Participant information

Annulering: Bent u onverhoopt verhinderd om deel te nemen aan de cursus, dan mag u eenmalig een vervangend deelnemer aanmelden. In dat geval wel graag vroegtijdig doorgeven via: joycekleuskens@feeddesignlab.nl
Wilt u annuleren, dan kan dit enkel per e-mail worden doorgegeven via: joycekleuskens@feeddesignlab.nl. Wanneer u uiterlijk 7 dagen voor startdatum van de cursus annuleert, dan heeft u recht op 50% restitutie van het inschrijfgeld. Indien u minder dan 7 dagen voor startdatum van de cursus annuleert en geen vervanger stuurt, wordt er géén restitutie uitgekeerd.