Verslag Energie-dag 9 mei 2023

Verslag Energie-dag 1 december 2022

Op 1 december waren de partner-bedrijven uitgenodigd om mee te doen aan de Energie-dag bij Feed Design Lab. Een dag die volledig in het teken stond van energiebesparing in de voerfabriek. De dag was een combinatie van informatie-uitwisseling m.b.t. energiebesparing en een Challenge Day waarbij de uitdagingen waarvoor de sector staat op energiegebied, gepresenteerd werden.

Dat energie een ‘hot’ item is, bleek wel aan de opkomst die overweldigend was, met 75 deelnemers! 11 Bedrijven gaven een presentatie en in de wandelgangen kon bij de minibeurs van 8 stands genetwerkt en van gedachten gewisseld worden.

Aan het einde van de dag bleek dat deze formule genoeg stof had opgeleverd om een vervolg aan te geven en de deelnemers dit thema graag met regelmaat terug zien komen op de agenda. Ook vond men het interessant om te zien welke stappen anderen al gemaakt hadden op energiebesparing. Nu was het peil van de energieprijzen de aanleiding voor dit onderwerp maar natuurlijk is daarnaast de footprint/ CO2 reductie op zich al een item. Verder spelen er vragen welke effecten energiebesparing heeft op nutritioneel gebied en wat de consequenties zijn voor diergezondheid.

Binnen de continenten schijnen grote verschillen te bestaan op energieverbruik bij diervoerproductie. Er komen verschillen voor van 45-85% in de efficiency (verhouding energiegebruik en capaciteit) van de fabriek. Wat kunnen we daarvan leren?

Als laatste werd duidelijk dat er een uitdaging is om kwaliteitseisen en efficiënt energiegebruik te optimaliseren: meten is weten!

Online seminar

Heeft u de Energie-dagen gemist, maar bent u wel geïnteresseerd, dan kunt u zich opgeven voor het Engelstalige online Energy seminar op 29 juni a.s.

Registration Online Energy seminar