Op 7 november organiseerde Feed Design Lab exclusief voor haar partners de jaarlijkse Business Meeting. Dit jaar was het met 80 deelnemers wederom een zeer geslaagde middag.

De opening werd gedaan door voorzitter Han Swinkels.Daarna volgde een presentatie door de directeur Trudy van Megen over de ontwikkelingen bij Feed Design Lab. De proeffabriek realiseerde het afgelopen jaar de hoogste omzet ooit in het bestaan van Feed Design Lab. De opdrachten hiervoor kwamen voor het grootste deel van additieven leveranciers (incl. petfood test). Gevolgd door opdrachten t.b.v. onderzoek en projecten en vanuit de mengvoer/grondstoffen industrie. Als laatste leverden de fish food/petfood en machine/apparatuur leveranciers nog een aandeel in de omzet van de proeffabriek.

Verder organiseerde Feed Design Lab diverse open trainingen en groeide het aantal maatwerk trainingen en trainingen op locatie.

Goed bezochte activiteiten van afgelopen jaar waren de 4 workshops (Eind seminar PPS Circular Bio Economy, de Energie dag (live en online), Towards 100% circular feed en de Challenge day met 5 pitches). Ook deze Business Meeting en het jongerencongres en de najaarsmeeting van de Young Feed Professionals waren druk bezocht.

Vervolgens gaf Katrien D’hooghe, managing director BFA, een presentatie met als titel:

“Uitdagingen voor de Noordwest Europese diervoedersector; Hoe omgaan met de Green Deal vanuit Belgisch perspectief”.

Eerst gaf zij een overzicht van de totale veevoerproductie wereldwijd, het Europese aandeel daarin, de wereldwijde vleesconsumptie en de mate van zelfvoorzienend zijn m.b.t. een aantal Europese agrarische producten. Daarna ging zij meer specifiek in op wat voor BFA en haar leden The EU Green Deal betekent. The EU treedt hierbij op als wereldleider met meerdere specifieke acties waarvan ‘Duurzame voedselsystemen’ het middelpunt is van de European Green Deal.

Prioriteiten van de diervoederindustrie zijn: het stimuleren van een circulaire economie, duurzame soja, minder methaan emissie, reduceren van de ecologische voetafdruk, reduceren van onze sector t.g.v. de reductie van stikstofemissies en de sociale-economische impact ervan.

De EU verandert snel… en zo ook BFA.

Zo werd de afgelopen jaren onder leiding van BFA sterk ingezet op het ontwikkelen van zogenaamde voedermaatregelen waardoor de koe minder methaan produceert. Intussen zijn 11 voedermaatregelen goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité.

Elk lid van BFA zal in 2024 ten minste 1 goedgekeurde voedermaatregel uit het convenant Enterische Emissies toepassen op 10% van het geproduceerde rundveevoeder bestemd voor Vlaamse runderen.

Dergelijke voedermaatregelen verhogen echter de kostprijs van het voeder. Veehouders die een voedermaatregel toepassen, kunnen daarom beroep doen op een (gedeeltelijke) financiering van de overheid via een ecoregeling.

Deze zeer interessante presentatie werd afgesloten met een vragenronde die goed benut werd. De middag werd afgesloten met een walking diner waarbij men volop kon napraten en netwerken.