seminar “van crisis naar kans”

Op 21 oktober 2021 organiseert Feed Design Lab een seminar “Van crisis naar kans”.

Dit seminar is exclusief voor partnerbedrijven van Feed Design Lab over het stikstofdossier in de diervoedersector voor melkvee met sprekers van WUR en ILVO.

Klik hier voor het volledige programma »

Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat de gewenste cursus datum vol zit. In dat geval overleggen wij met u. Uiterste aanmelddatum 15 oktober 2021.

Cursistgegevens

Factuurgegevens

Annulering: Bent u onverhoopt verhinderd om deel te nemen aan de cursus, dan mag u eenmalig een vervangend deelnemer aanmelden. In dat geval wel graag vroegtijdig doorgeven via: joycekleuskens@feeddesignlab.nl
Wilt u annuleren, dan kan dit enkel per e-mail worden doorgegeven via: joycekleuskens@feeddesignlab.nl. Wanneer u uiterlijk 7 dagen voor startdatum van de cursus annuleert, dan heeft u recht op 50% restitutie van het inschrijfgeld. Indien u minder dan 7 dagen voor startdatum van de cursus annuleert en geen vervanger stuurt, wordt er géén restitutie uitgekeerd.