VERVOLG NIEUWSBRIEF

TOEGEPAST ONDERZOEK TER BEVORDERING VAN
DARMGEZONDHEID BIJ VARKENS EN VLEESKUIKENS

Waarom?
Uitdaging om darmgezondheid te optimaliseren en antibioticagebruik laag te houden bij veranderingen in het voerpakket, zoals de introductie van nieuwe
eiwitbronnen (o.a. algen, insecten, reststromen), het weglaten van koper en zink, en de ontwikkeling van nieuwe/betere additieven voor diervoeding.

Wat?
Nieuw onderzoeksprogramma vanuit het lectoraat Healthy Farming van HAS Hogeschool. Docent-onderzoekers en studenten werken gezamenlijk aan het
screenen en onderzoeken van de toepassing van additieven in combinatie met bestaande en nieuwe grondstoffen in de varkens- en pluimveehouderij. Doel is
om kansrijke producten (eiwitbronnen en additieven) te identificeren en onderbouwen, zodat een bijdrage kan worden geleverd aan het verminderen van
het antibioticagebruik en daarmee het ontstaan van bacteriële resistentie.

Hoe?
Door combinatie van een aantal subsidiemogelijkheden en samenwerking tussen vier onderzoekspartners is een platform gerealiseerd (zie onder). Bedrijven
vanuit de veevoersector kunnen hier concrete, toegepaste onderzoeksvragen neerleggen. Door de vragen te combineren in één grote subsidieaanvraag
verwachten we een werkwijze te realiseren waarin minimaal 40% van de kosten subsidiabel zijn. Uiteindelijk dus een groot project, maar bestaande uit
afzonderlijke deelprojecten met een kortere doorlooptijd

In januari 2019 wordt het definitieve consortium gevormd voor de subsidieaanvraag. Interesse? Wij zijn graag bereid om uw onderzoeksvraag te bespreken en te kijken hoe deze in het project past!

Joost v.d. Borne
Lector Healthy Farming
06-10516999
J.vandenBorne@has.nl

Tom Vingerhoets
Docent-onderzoeker
06-18083419
T.Vingerhoets@has.nl

Wie?
Een samenwerking van onderstaande onderzoekspartners in samenwerking met met een drietal participerende bedrijven

HAS Hogeschool
HAS HogeschoolProjectcoördinatie + uitvoering onderzoek. Toegang proefbedrijven voor praktijktesten
Feed Design Lab
Feed Design LabTechnologisch onderzoek + testvoeders
Brightlabs
BrightlabsLaboratoriumanalyses
Maastricht University
Maastricht UniversityTNO TIM model: screening en mode of action