Het bedrijf Zetadec is een onderneming op het gebied van product- en procesontwikkeling t.b.v. diervoeders en diervoeder additieven, humane voeding, biomassa en kunstmest. De rode draad binnen het bedrijf is de interactie tussen de te verwerken grondstof en de procestechnologie waarmee deze grondstoffen worden be- en verwerkt tot producten. Zetadec ondersteunt bedrijven bij het opzetten van onderzoeken, product en procesontwikkeling, het oplossen van problemen in de proceslijn, het ontwerpen en statistisch en wiskundig analyseren van proeven en het implementeren van de resultaten ervan in de praktijk.