Project Description

Projects

For our partner companies, we develop projects that contribute to the goal of achieving a sustainable animal protein chain. The focus here is on health, technology and the use of new raw materials.
Feed Design Lab participates actively in research such as the PPP Circular Bio-economy and an INTERREG NWE project dealing with the development of algae and their technological applications.
For questions about projects, please contact:

Ageeth van der Lee
e: ageethvanderlee@feeddesignlab.nl
t: +31 6 304 36 743

Algae and insects

Following exploratory studies, two HAS Venlo students interning at Feed Design Lab carried out a project to compare the in vitro amino acid digestion of algae and insects with that of soya meal and fish meal. The algal species Spirulina and whole Black Soldier Fly larvae were used to produce a pelleted pig feed. Other test feeds contained soya meal or fish meal.
The resulting feeds were used in an in vitro model mimicking digestion in pigs. The amino acid profile of the output was then analysed in the laboratory. Calculations were performed to determine the in vitro ileal digestion of each test material.
The results were presented to the Feed Design Lab partners.

Optimal particle size in broiler feeds

Feed Design Lab partners joint-funded a project carried out by Zetadec and Feed Design Lab. The aim was to identify the optimal particle size for corn, wheat and soya meal used as raw materials in broiler feed. A coarse and fine variant of each test material was produced. These were then used to create six combinations or “treatments” that were manufactured as pelleted trial feeds. After feeding these to broilers, the results in terms of growth, feed intake, feed conversion and litter score were calculated and processed statistically. In the presentations and final report, the measurements taken during raw material and feed production and the subsequent broiler trial were discussed and conclusions were drawn.

Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen

Dertien bedrijven en kennisinstellingen gaan samen in het programma “Circulaire Bio-economie” aan de slag met een duurzaam en veilig hergebruik van co-producten en reststromen en optimaal gebruik van grondstoffen.
Klik hier voor meer informatie

Kunnen analyses in mest als monitoringsinstrument gebruikt worden om gezondheid en rendement bij vleesvarkens te verbeteren?

Tijdens de Challenge Day op 11 september 2018 hebben partners van Feed Design Lab gediscussieerd over challenges in de diervoersector. Een van de ideeën werd gepresenteerd door Martin Houben. In de vleesvarkensstal wordt aan de hand van voerschema’s en ervaring (input) gewerkt aan optimale dierprestaties.
Dit is na afloop van een koppel (output) af te lezen aan de slachtresultaten en de gerealiseerde voeropname, groei en voerconversie. Output is ook de mest, maar afgezien van N en P gehalten als de put wordt leeggehaald, is daar geen informatie over bekend. De mest is al tijdens de gehele groeiperiode beschikbaar, en kan mogelijk informatie geven over de gezondheid en rendement van de varkens. Met dergelijke informatie zou het bijsturen tijdens de groeiperiode mogelijk zijn, wat tot verbetering van gezondheid en rendement zou kunnen leiden. Analyses in mest kunnen aangeven welke nutriënten niet verteerd zijn.

Het is ook mogelijk om in mest indicaties te krijgen over de gezondheidsstatus van de varkens. Hierbij doelend op sluimerende problemen, die het metabolisme negatief beïnvloeden.

Voor meer informatie klik op onderstaande link:

naar meetbare procescondities v3

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

Beknopt projectplan deeltjesgrootte varkens

Voor meer informatie klik op de volgende link:

A4 project alternatieve eiwitbronnen in kuikenvoeding versie aug 2020