De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is de belangenbehartiger voor Limburgse, agrarische ondernemers. De LLTB kiest positie op het snijvlak tussen de ondernemer en de maatschappij en wil zijn leden ondersteunen in goed ondernemerschap en tegelijkertijd een gezaghebbende partij zijn die het algemeen maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw blijft benadrukken en onderbouwen.

De LLTB richt zijn pijlen op vijf maatschappelijke domeinen: voedsel, welvaart, innovatie, welzijn en duurzaamheid. Op elk van deze speelvelden worden van de ondernemer prestaties verwacht in ruil waarvoor hij ruimte krijgt om te ondernemen: de license to produce. De LLTB neemt het op voor goed agrarisch ondernemerschap. Goed ondernemerschap loont!