Laarakker Groenteverwerking is specialist in de teelt, verwerking en verkoop van een breed pakket groenten voor de diepvries- en conservenindustrie. Ons teeltareaal beslaat in totaal ruim 5.700 ha, verspreid over Noord-Limburg en de aangrenzende Duitse regio, Brabant, Zeeland, Flevoland, Drenthe en Overijssel. Wij vervullen een spilfunctie in de keten door onze teelt- en oogstactiviteiten optimaal af te stemmen op de kwaliteitseisen en verwerkings¬capaciteit van onze afnemers. Sinds 1938 hebben wij een schat aan ervaring opgebouwd. Hierdoor zijn wij in staat teeltpercelen optimaal te laten renderen en onze afnemers op maat te bedienen. Kwaliteit en flexibiliteit staan bij Laarakker Groenteverwerking hoog in het vaandel.
info@laarakker.nl | www.laarakker.nl