ILVO is in België het grootste onafhankelijk Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. In opdracht van de Vlaamse overheid werken er ongeveer 200 (van de ca. 700) medewerkers aan kennisontwikkeling rond maatschappelijk gedragen dierlijke productie, m.b.v.  geaccrediteerde laboratoria, proefstallen voor varkens, melk-, vlees- en kleinvee en een Food Pilot. Voorbeelden van onderzoeksvragen: Welke voedercomponenten/totaalrantsoenen leiden tot welke dierprestaties en effecten op water, lucht en bodem? Welke vlees- of zuivelkenmerken zijn te optimaliseren door technische, haalbare ingrepen in het boerderij- en voedermanagement?
ILVO is sterk in co-creatie, (internationale) samenwerking en systeembenaderingen van veld (of weide) tot bord (of glas melk). Meer op www.Ilvo.Vlaanderen.be