De Houbensteyn Groep is een familiebedrijf en maakt voedsel middels de varkenshouderij en maakt groene energie middels biogasproductie. Door het sluiten van kringlopen in de voedsel en energie wereld worden bijproducten opgewaardeerd, waardoor laagwaardige grondstoffen omgezet worden in hoogwaardige producten. Het resultaat is een gezond en duurzaam varken.
www.houbensteyngroep.nl