Groan is een handelsonderneming die zich sinds 1979 richt op de handel van grondstoffen voor de diervoederindustrie. Onze service en flexibiliteit maakt ons al decennialang tot een unieke schakel in de diervoederketen. Wij voorzien mengvoederbedrijven in Noordwest Europa op de juiste tijd en de juiste plaats van diervoedergrondstoffen, met dank aan ons fijnmazige distributienetwerk.

Wij zijn partner van Feed Design Lab omdat we geloven dat innovatie de sleutel is om het voortbestaan van de diervoedersector te waarborgen, en we als schakel in de voedselketen bij willen dragen aan het vinden van antwoorden op de vraagstukken van de toekomst.

Meer info op: www.groan.nl