De volgende Young Feed Professional meeting zal “online” worden gehouden op donderdag 20 mei a.s.

Voor meer informatie zie: https://feeddesignlab.nl/wp-content/uploads/2021/04/Uitnodiging-online-meeting-YFPro-20-mei-2021.pdf

Het Jongerencongres zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 28 september 2021 te Etten-Leur.  Noteer deze datum alvast in je agenda!

Meer informatie volgt later.