Het Jongerencongres zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 28 september 2021 te Etten-Leur.  Noteer deze datum alvast in je agenda!

Meer informatie volgt later.