Mia Eeckhout van de Universiteit Gent stelt zich voor:

De faculteit bio-ingenieurswetenschappen van UGent is via het Labo voor cereals and feed technology en meer bepaald via Mia Eeckhout, reeds vanaf de aanvang betrokken bij FDL. Prof. Mia Eeckhout, hoogleraar food and feed technology sinds 1989, was één van de eerste bestuursleden van de stichting FDL en volgde in 2014 Yvan Dejaegher ( Belgian Feed Association – BFA) op als voorzitter.

Ik ben verantwoordelijk voor het onderzoek en het onderwijs in de mengvoertechnologie. Jaarlijks studeren zo’n 25 ingenieurs af die naast de kennis over dierlijke nutritie ook een gezonde dosis kennis meehebben over de mengvoer- en petoodproductie. Het Labo voert tevens onderzoek uit naar nieuwe ingrediënten en additieven in opdracht van of in samenwerking met de sector. Binnen de faculteit zijn naast dit labo, ook het labo voor nutritionele kwaliteit van dierlijke producten van de vakgroep Dier, actief betrokken in onderzoek voor de mengvoedersector.
Bij het ontstaan van Feed Design Lab bestond het bestuur uit 3 Nederlandse en 3 Vlaamse leden. Op deze manier poogde men voldoende zichtbaarheid te geven aan het feit dat FDL en in bijzonder haar pilootfabriek zich richt tot zowel de Vlaamse als de Nederlandse mengvoedersector. Op deze manier werd ook de link met beide regio geborgd.

Mijn taak binnen FDL (programma verantwoordelijke) ontplooide zich tot het screenen van mogelijke toekomstige thema’s voor workshops en projecten, het ontwikkelen van het onderwijsaanbod alsook een, op ervaring berustende, ondersteuning van de uitbouw van de dienstverlening door de pilootfabriek.

Ik werd partner en na enkele jaren de fiere voorzitter van FDL vanuit de overtuiging dat er nood was aan een dergelijk initiatief als exchange platform voor kennis en ervaring en om de sector te leren omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen.

Een van de onderwerpen die mij persoonlijk nauw aan het hart liggen is de technologische verwerkbaarheid van nevenstromen binnen een circulaire (no-waste) economie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de infrastructuur van FDL. Een ander thema is optimalisatie van de processing met het oog op een optimale fysische kwaliteit en microbiologische veiligheid, met minimale negatieve effecten op de nutritionele kwaliteit.