VERVOLG NIEUWSBRIEF

Mijn taak binnen FDL (programma verantwoordelijke) ontplooide zich tot het screenen van mogelijke toekomstige thema’s voor workshops en projecten, het ontwikkelen van het onderwijsaanbod alsook een, op ervaring berustende, ondersteuning van de uitbouw van de dienstverlening door de pilootfabriek.

Ik werd partner en na enkele jaren de fiere voorzitter van FDL vanuit de overtuiging dat er nood was aan een dergelijk initiatief als exchange platform voor kennis en ervaring en om de sector te leren omgaan met de huidige en toekomstige uitdagingen.

Een van de onderwerpen die mij persoonlijk nauw aan het hart liggen is de technologische verwerkbaarheid van nevenstromen binnen een circulaire (no-waste) economie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de infrastructuur van FDL. Een ander thema is optimalisatie van de processing met het oog op een optimale fysische kwaliteit en microbiologische veiligheid, met minimale negatieve effecten op de nutritionele kwaliteit.

Klik hier voor het proefplan voor FDL v2