Activiteiten
Het team
Historie

BESTUUR

Feed Design Lab is een stichting, welke wordt geleid door een bestuur waarin diverse geledingen die een rol spelen in de diervoerindustrie zitting nemen. Dit betreft onder meer de diervoederfabrikanten, ingrediënten- en grondstoffen leveranciers, technologieleveranciers, belangenbehartiging, onderwijs en onderzoek.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen van Feed Design Lab op hoofdlijnen. Voor dagelijkse operatie delegeert zij deze verantwoordelijkheid naar de directie. Binnen het bestuur is een dagelijks bestuur actief bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris/ penningmeester.

Het bestuur van de “Stichting Open Innovatiecenter Feed Design Lab” kent de volgende samenstelling:

Voorzitter: Han Swinkels (HS Consultancy)
Secretaris/penningmeester: Stefan Kuijpers (Coöperatie Vitelia)
Lid: Perry Konings (Dinnissen)