Jason Kiem van InsectoCycle stelt zich voor:

Wat is uw relatie tot Feed Design Lab/hoe lang bent u al partner van Feed Design Lab? We volgden FDL al een tijdje en zijn ook vorig jaar zomer op bezoek geweest in Wanssum. Het enthousiasme waarmee we zijn ontvangen heeft ons doen besluiten om lid te worden. Wij zijn sinds 26 februari jl. partner van FDL als eerste insectenbedrijf. Een primeur!

Wat is uw functie binnen InsectoCycle? Ik ben de mede-oprichter en directeur van InsectoCycle.

Wat betekent InsectoCycle voor de diervoersector? InsectoCycle levert een bijdrage aan de toekomstbestendig maken van de diervoedersector. Van insectenproducten in duurzaam petfood, of dierlijke eiwitten in pluimveevoer tot reststroom verwaarding, InsectoCycle kan voor al deze partijen van betekenis zijn in de vorm van kennis of het leveren van insectenproducten.

Waarom bent u partner van Feed Design Lab? We willen insectenproducten als grondstoffen voor diervoeder onder de aandacht brengen bij de partners van Feed Design Lab. Door mee te doen aan projecten, workshops en netwerkbijeenkomsten gaan we hen vertrouwd maken met alle voordelen die deze nieuwe grondstof te bieden heeft op gebied van duurzaamheid, diergezondheid en circulariteit.

 Welke thema’s zou Feed Design Lab volgens u moeten oppakken/welke onderwerpen vindt u interessant?

  • Circulair veevoer.
  • Dierlijke eiwitten in veevoer na aanpassingen van de feedban.
  • Het verwerken van insectenproducten in mengvoeder.
  • Vermarkten van insectenproducten in diervoeder.