Han Swinkels stelt HS Consultancy voor:

Wat is uw relatie tot Feed Design Lab?
Op 12 november jl ben ik Mia Eeckhout opgevolgd als voorzitter van het bestuur van Feed Design Lab. Voor mij was dit niet de eerste keer dat ik te gast was bij Feed Design Lab. Een kleine 5 jaar terug ben ik rondgeleid door de directeur Trudy van Megen. Bij deze hernieuwde kennismaking was ik onder de indruk van met name het netwerk van o.a. Nederlandse en Belgische partners dat de afgelopen jaren is opgebouwd. Voor mij een goede basis om de komende jaren mede sturing te geven aan het uitbouwen van de pijlers innovatief onderzoek en educatie in de proeffabriek van Feed Design Lab.

Wat is uw rol in relatie tot de diervoederindustrie?
In het dagelijkse leven werk ik als projectleider en procesbegeleider aan vernieuwingstrajecten in veehouderijketens. Bij een aantal van deze projecten is de diervoederindustrie actief betrokken. Een mooi voorbeeld is de sectorbrede uitrol van de KringloopWijzer in de melkveehouderij. Het merendeel van de diervoederbedrijven leveren hieraan een bijdrage via het geautomatiseerd versturen van gegevens over voerleveringen naar een centrale database en het ondersteunen van melkveehouders bij het invullen en interpreteren van de uitkomsten van de KringloopWijzer. Ook werk ik in samen met diervoederbedrijven aan vraagstukken over o.a. verwerking van drijfmest tot organische meststoffen in bijvoorbeeld de varkenshouderij- en pluimveehouderijsector.

Welke onderwerpen zou Feed Design Lab volgens u moeten oppakken?
Komend jaar gaat Feed Design Lab een forse investering doen in de proeffabriek. Met de vernieuwingen wordt het mogelijk op kleiner schaal nieuwe voerconcepten mede te ontwikkelen en het effect van elders ontwikkelde additieven te proefondervindelijk vast te stellen. Mijn verwachting is dat dit gaat zorgen voor een flinke toename van de vraag van onze partners naar technologisch onderzoek in onze vernieuwde proeffabriek. Daarnaast blijft het belangrijk om via een goed aanbod van cursussen en opleidingen het kennisniveau van de medewerkers van onze partners en de studenten van o.a. de regionale hogescholen op peil te houden.