Lambers-Seghers stelt zich voor:

Wat is uw relatie tot Feed Design Lab/hoe lang bent u al partner van Feed Design Lab? In het verleden hebben we via onderzoeksprojecten samengewerkt met FDL, dit was voor ons belangrijk om op kleine schaal testvoeders te kunnen produceren met toepassing van verschillende technieken.Ook via FDL zijn wij in contact gekomen met onderzoeksprojecten rond diverse thema’s, dit waren en zijn opportuniteiten voor ons bedrijf.

Wat is uw functie binnen Lambers-Seghers? Ik ben Danny Van Mullem actief in het bedrijf van 1978, medezaakvoerder en vooral bezig met R&D, formulering en het ganse aquacultuur gebeuren.  LSAqua is onze nieuwe divisie die opgestart is in 2019. Momenteel produceren wij vooral vismeelvervangers en concentraten op basis van zoveel mogelijk duurzame grondstoffen voor de aquacultuursector.  Wij stellen eveneens onze productie ter beschikking voor het produceren voor derden onder private label.  Wij hebben vergunning voor het mengen van categorie 3 grondstoffen (grondstoffen van dierlijke oorsprong).

Wat betekent Lambers-Seghers voor de diervoersector? Lambers-Seghers werkt al jaren onder de slogan “Kwaliteit door maatwerk”.  Wij geloven in een bedrijfsspecifieke aanpak waarbij wij graag in open dialoog over de voersamenstelling overleggen met onze klanten.  Voeder is een van de belangrijkste kosten in de veehouderij, daarom is voerefficiëntie van zeer groot belang.  Voederprijs is van belang maar kostprijs van het eindproduct des te meer, daarom streven wij naar maximale prestaties met aangepast voeder.

Waarom bent u partner van Feed Design Lab? Wij vinden onderzoek en innovatie van zeer groot belang, daarom is een instelling zoals FDL van belang.  De toekomst ligt in het innovatieve, de landbouw moet nog meer een recyclerende functie krijgen, nieuwe eiwitbronnen, alternatieve additieven, upgraden van grondstoffen, er is nog een lange weg te gaan.  Willen wij als sector overleven moeten wij oog hebben om op een meer duurzame manier voeder samen te stellen.

Welke thema’s zou Feed Design Lab volgens u moeten oppakken/welke onderwerpen vindt u interessant?  Hoe kunnen we bijproducten die anders verloren gaan omzetten naar bruikbare grondstoffen voor de veehouderij? Hoe kunnen we door technologische processen de voerefficiëntie verbeteren? Hoe kunnen we als sector inspelen op nieuwe milieu-eisen?