John Rijksen van Innius:

Wat is uw relatie tot Feed Design Lab/hoe lang bent u al partner van Feed Design Lab?
Vanaf de vernieuwing van de proeffabriek in 2020 zijn wij partner van Feed Design Lab op het gebied van elektrotechniek en industriële automatisering.

Wat is uw relatie tot Feed Design Lab/hoe lang bent u al partner van Feed Design Lab?
Wij zijn een Community Partner van de Feed Design Lab sinds 2017.

Wat is uw functie binnen Innius?
Ik ben managing director bij Innius.

Wat betekent Innius voor de diervoersector?
Als onderdeel van de Van Mourik Groep zit diervoeding in het DNA van innius.

Door onze aanpak kunnen we uit nieuwe en bestaande productiemachines eenvoudig real-time data verzamelen. Deze data kunnen vervolgens worden verrijkt met data uit andere systemen of door middel van algoritmes. De verzamelde data worden omgezet naar informatie die tot verrassende inzichten leidt in het productieproces. De informatie wordt inzichtelijk gemaakt via apps en dashboards.

Met onze aanpak dragen we bij aan een duurzame diervoederindustrie op de volgende vier gebieden:

  1. Verbeteren van de productiviteit.
  2. Zorgen voor een energie-efficiënte diervoerproductie.
  3. Verminderen van verspilling.
  4. Kwaliteit van product en proces waarborgen.

Waarom bent u partner van Feed Design Lab?
Als een innovatieve speler in de diervoedersector, kan Innius een rol van betekenis spelen bij het realiseren van de doelstelling van de FDL. Namelijk, het faciliteren van innovatie en duurzaamheid binnen de diervoedersector.

Welke thema’s zou Feed Design Lab volgens u moeten oppakken/welke onderwerpen vindt u interessant?
We vinden het belangrijk om verder te kijken dan de hype rond termen als ‘Industrie 4.0’ en ‘Smart factory’. We focussen ons op het realiseren van oplossingen met behulp van real-time machine data om waarde te realiseren voor onze klanten in de diervoederindustrie.

Als sector moeten we ons onder meer afvragen; hoe deze technologieën en oplossingen de productie-efficiëntie en kwaliteit kunnen verhogen. Wat de impact op supply chains kan zijn en welke rol we kunnen spelen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.