Erik Nieuwenhuis en Nico Sterk van EurAtex-VTA Nederland stellen zich voor

Wij zijn Erik Nieuwenhuis (l) en Nico Sterk(r). Samen zijn we eigenaar van VTA Nederland, het moederbedrijf van onder andere EurAtex. Bedrijfsveiligheid is al meer dan 25 jaar onze corebusiness, met thema’s als:
• explosieveiligheid;
• brandveiligheid;
• machineveiligheid;
• werken met gevaarlijke stoffen;
• ATEX-certificering.

VTA Nederland werkt voor uiteenlopende branches en is een bekende partner binnen de diervoersector. We hebben diepgaande kennis op ATEX-gebied en bieden oplossingen voor een compleet spectrum aan veiligheidsissues. Naast brede en verdiepende risico-inventarisaties & evaluaties (RI&E), explosieveiligheidsdocumenten (EVD), veiligheidsadvies en oplossingen biedt VTA Nederland ook ondersteuning tijdens de implementatiefase. Dit doen we onder meer door trainingen en certificeringsmogelijkheden, om de veiligheid optimaal te borgen.

Kennis van marktontwikkelingen
Sinds 2020 zijn wij partner van Feed Design Lab. Zo mochten we een RI&E-artikel 5 en een verdiepende RI&E Machineveiligheid voor ze uitvoeren. Daarnaast hebben we het EVD voor Feed Design Lab opgesteld. Bovendien zitten we door ons partnership met onze neus bovenop de nieuwe ontwikkelingen in de diervoermarkt; zo brengen bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen of mengsels andere risico’s met zich mee, wat vraagt om innovatieve oplossingen op het gebied van veiligheid. Het is voor ons belangrijk deze informatie uit het uitgebreide internationale netwerk van Feed Design Lab tot ons te nemen, zodat we goed kunnen anticiperen binnen deze sector, die volop in beweging is. Ook in de maaksector, partners die machines ontwikkelen en bouwen voor de diervoerindustrie, zijn wij door onze actuele kennis vaak vanaf het beginstadium betrokken. Zo kunnen veiligheidsaspecten volgens wetgeving direct worden meegenomen.