Project Description

NewFoss heeft een zeer efficiente raffinage techniek ontwikkeld waarmee niet houtachtige biomassastromen kunnen worden geprocessed tot nieuwe grondstoffen. Via het NewFoss proces zal 100% van de biomassa tot waarde worden gebracht. Reststromen uit landschap- wegen en waterwegen beheer, primaire sector, food en feed productie, industrie komen terug in de grondstofketen in plaats van deze te verbranden of composteren. Op deze manier worden grote hoeveelheden CO2 vastgelegd voor een lange periode en waarde gecreëerd. Vezel toepassingen zijn o.a.: vervanging oud papier in de verpakkingsindustrie; vervanging turf/veen in substraten; isolatie, board en composieten bouwmateriaal; chemie biobased building blocks; vezels voor food en feed. Organisch sapconcentraat: aminozuren; vetzuren; humuszuren; andere inhoudsstoffen; biogas. Minerale sapconcentraten: biologische kunstmestvervanger; strooizout.
info@newfoss.com | www.newfoss.com