Project omschrijving

N.V. Voeders Ostyn, een zelfstandig familiebedrijf, heeft sinds 1983 gekozen voor de zelfstandige varkenshouderij. Het bedrijf zet zich in voor een efficiënte en rendabele varkensproductie. Inzicht in en het begrijpen van de verschillende deelaspecten is hierbij van belang. Genetica, omgeving & huisvesting, de gezondheidsstatus van de varkensstapel, managementmethodes, verzorging en voeding zijn verschillende deelfactoren die met elkaar interfereren en determineren het niveau van productiviteit en rendabiliteit. Met kwaliteitsvoeder, intensieve bedrijfsbegeleiding door een team van dierenartsen zorgen wij voor een optimale gezondheidstoestand en optimaliseren we de rendabiliteit van onze economische zelfstandige varkenshouder.
info@ostynvoeders.be | www.ostynvoeders.be