Greenvalley International B.V. is specialist in diervoederadditieven. Als leverancier én partner leveren wij hoogwaardige en specialistische producten met toegevoegde waarde voor de mengvoederindustrie, kalvermelkindustrie en premixers. Onze manier van werken kenmerkt zich door een persoonlijke en klantgerichte aanpak. Greenvalley biedt een uitgebreide productenrange voor een gezonde groei, een optimaal economisch rendement met aandacht voor dierwelzijn en duurzaamheid
info@greenvalleyinternational.nl | www.greenvalleyinternational.nl